Inovačná a exportná úroveň podnikateľských subjektov v SR
Vážení zástupcovia spoločností,

v rámci pravidelného monitorovania podnikateľského prostredia na Slovensku Vás v mene Pracovnej skupiny pre stratégiu vonkajších ekonomických vzťahov SR na obdobie 2014-2020 (poradný orgán Rady vlády SR na podporu exportu a investícií) chceme požiadať o vyplnenie dotazníka, ktorého cieľom je identifikovať celkovú inovačnú a exportnú úroveň podnikateľských subjektov pôsobiacich v krajine. 

Dotazník je anonymný. Získané informácie dôverného charakteru budú slúžiť na účely zlepšenia podpory exportnej a inovačnej výkonnosti.

Vopred Vám ďakujeme za spoluprácu.