Vážený účastník konferencie AGROPROGRESS 2017,tento dotazník nadväzuje na zisťovania spojené s implementáciou inteligentnej špecializácie Slovenska pre výskum a inovácie. 
Vaše odpovede pomôžu lepšie identifikovať oblasti, ktoré vláda SR môže, chce a bude podporovať a ďalej rozvíjať.

Vyplnenie dotazníka by Vám nemalo zabrať viac ako 5 minút.